Nhiều doanh nghiệp nỗ lực để tạo dưng thương hiệu trên internet nhưng ko hiệu quả, doanh nghiệp bạn nếu cũng đang gặp phải vấn đề này hãy kiểm tra theo các quy luật dưới đây

Quy luật 1:

Quy luật chỉ một: Internet chỉ có thể là một công cụ kinh doanh hay một phương tiện truyền thông, không thể cả hai.

Quy luật 2:

Quy luật tương tác: Thiếu sự tương tác này, trang web cùng thương hiệu của anh không thể thành công

Quy luật 3:

Quy luật tên thông dụng: Một cái tên quá thông dụng sẽ giết chết một thương hiệu trên Internet

Quy luật 4:

Quy luật tên riêng: Thương hiệu của ta đứng độc lập trên Internet, vậy ta nên đặt cho nó một cái tên ấn tượng

Quy luật 5:

Quy luật đơn nhất: Bằng mọi giá, hãy tránh phải trở thành kẻ đứng thứ hai trong lĩnh vực của mình

Quy luật 6:

Quy luật quảng cáo trên internet : Quảng cáo ngoài mạng (ngoại tuyến) sẽ lớn hơn nhiều so với quảng cáo trên mạng (trực tuyến)

Quy luật 7:

Quy luật chủ nghĩa oàn cầu: Internet sẽ xóa bỏ mọi rào cản, mọi biên giới, mọi giới hạn

Quy luật 8:

Quy luật thời gian: Hãy làm những gì mình muốn. Hãy nhanh chân. Hãy là người đầu tiên. Và tập trung vào đúng trọng tâm

Quy luật 9:

Quy luật phù phiếm: Sai lầm lớn nhất trong tất cà các sai lầm là khi nghĩ mình có thể làm được bất cứ việc gì.

Quy luật 10:

Quy luật của sự chia tách : Ai cũng nói về sư kết hợp, trong khi đó trào lưu ngược lại mới đang thực sự diễn ra.

Quy luật 11:

Quy luật biến đổi: Cuộc cách mạng Internet sẽ biến đổi mọi mặt của cuộc sống chúng ta.

 

Nguồn: marketingchienluoc.com

 

Lượt xem: 10