• Th5 30, 2017
  • Comments Off

Những quyết định ngày hôm nay sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn

Dường như rất rõ ràng rằng một quyết định tốt sẽ giúp kiến tạo một tương lai tốt hơn, nhưng rất nhiều người không nhận thấy được mối liên quan giữa việc thiếu thành công nơi họ với những quyết định tồi mà họ đã đưa ra. Có những người đưa ra vài lựa chọn, […]

Chia sẻ với bạn bè!