Tuyệt chiêu chốt Sale

Phương pháp tiếp cận khách hàng, bí quyết chốt đơn ngay trong vài phút gặp mặt.

Chi tiết http://bit.ly/2reTU1M

  • Hiểu được chốt Sales không chỉ là một bước mà là cả một quá trình
  • Nắm được những kỹ thuật căn bản để Tiếp cận, Chào hàng, Vượt qua phản đối, chốt Sales
  • Với hệ thống minh họa thực tiễn, học viên có thể áp dụng ngay vào công việc của mình
  • Cẩm nang để ôn lại bất cứ lúc nào, cũng như dùng trong đào tạo, huấn luyện

Nếu bạn ham học, xem thêm http://bit.ly/2rVr5qC