VIỆC KHÁCH HÀNG phản đối là một phần bình thường, tự nhiên và không thể tránh khỏi của bất cứ quy trình bán hàng nào. Tuy nhiên, rất nhiều người bán hàng đã trở nên chán nản và mất hết nhuệ khí khi khách hàng bắt đầu phản đối lời chào hàng của họ vì những lý do kiểu như giá mà họ đưa ra quá cao, đối thủ cạnh tranh của họ có chính sách tốt hơn và những lý do khác.

download

Thực tế là khách hàng ngày nay bị tấn công tới tấp bởi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn thông tin quảng cáo mỗi ngày. Kết quả là, họ luôn đa nghi, ngờ vực và hết sức cẩn thận với tiền bạc và thời gian của mình.

Cho dù bạn có bán gì đi chăng nữa thì khách hàng cũng sẽ có những câu hỏi và mối quan tâm mà bạn cần phải giải quyết trước khi có thể tiến đến một giao dịch. Khả năng giải quyết những câu hỏi và những mối quan tâm này chính là kỹ năng cơ bản nhưng có vai trò đặc biệt đối với thành công trong kinh doanh của bạn.

– Brian Tracy –

Lượt xem: 0