Các cụm từ liên kết tâm lý là phương tiện hữu hiệu để lồng ghép, kết nối các câu văn, đoạn văn thành một bài viết có sức thuyết phục và thôi thúc người đọc hành động như ý bạn muốn.

Hãy nói ra những suy nghĩ và cảm nhận có thể có trong đầu khách hàng tiềm năng của bạn. Con người có xu hướng nghĩ đến hoặc cảm nhận những thứ bạn nhắc đến. Hãy lặng lẽ cây vào tâm trí người đọc những suy nghĩ sẽ khiến họ muốn mua sản phẩm của bạn.

Sẽ thế nào nếu bạn…

Từng chút, từng chút một, bạn sẽ nhận thấy…

Và trong lúc bạn đang nhâm nhi mẩu thông tin này, bạn sẽ…

Và trong lúc bạn đang suy nghĩ về…

Bạn sẽ rất quan tâm đến…

Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy làm thế nào mà…

Trong khi bạn đang đọc từng câu từng chữ của lá thư này…

Bạn có thấy rằng…

Bây giờ tôi muốn giúp bạn trải nghiệm cảm giác…

Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như…

Và bạn sẽ càng lúc càng chăm chú hơn…

Và bạn sẽ càng lúc càng cảm thấy tuyệt vời hơn về…

Càng đọc tiếp, bạn sẽ càng nhận thấy vấn đề của mình được…


 Website chuyên nghiệp quan trọng thế nào giữa xu thế dịch chuyển kinh doanh ồ ạt sang online? Xem ngay.

BÀI VIẾT MỚI

Avast Main Secureness Options

Avast includes a variety of features to offer users, ranging from the absolutely free edition to the more advanced prime version. However , it’s important

Choosing Online Data Room Computer software

Online data room software program https://breatheagile.net/merger-integration-it-checklist/ provides an efficient and secure way to manage corporate data. These types of solutions are used by professionals as

Within Use Digital Transaction Rooms?

Virtual transaction rooms happen to be cloud-based tools that allow secure sharing and storing of confidential files. They are often made use of in mergers

How you can make a Tertre

A cairn is a pile of dirt built to make a path. They have been used as guns since prehistoric times. Today, they are employed

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com