Jim Rohn là ai mà hay vậy?

JIM ROHN (1930 -2009) Cuộc đời Jim Rohn là câu chuyện thành công từ tay trắng. Sinh ra trong một gia đình nông dân, bỏ học Đại học chỉ sau một năm, khánh kiệt năm 25 tuổi, nhưng nhờ gặp được một người thầy tốt, ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 31. Ông […]

Hãy học bài học về các mùa

Điều đầu tiên cần nhớ về các mùa là bạn không thể thay đổi chúng. Nhưng tin tốt là bạn có thể thay đổi bản thân. Nếu bạn muốn biết tương lai ra sao, hãy nhìn vào các mùa và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giống như nó vốn vẫn vậy – cơ hội […]