Đừng để thứ này ràng buộc quá nhiều trong cuộc sống

Sự thật luôn có nhiều mặt và không có một từ ngữ nào cụ thể để diễn giải chúng. Niềm tin là quan trọng, nhưng đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều. Đừng để niềm tin ràng buộc quá nhiều Huyền thoại  Lý Tiểu Long khi còn trẻ đã suy ngẫm làm sao để sống […]