Thông tin người Thái Bình muốn về quê dịp Tết cần biết

Nhiều người dân ở xa muốn về Thái Bình ăn tết đang hiểu chưa đúng về chỉ đạo “người từ vùng có dịch đến Thái Bình, một là cách ly tập trung, 2 là quay đầu”, dẫn đến hoang mang, thậm chí không dám về. Người, phương tiện từ tỉnh Hải Dương nhưng không nằm […]