CÓ HAI ĐIỀU về ảnh hưởng: Một, ảnh hưởng rất mạnh mẽ; và hai, ảnh hưởng rất vi tế. Bạn sẽ không để người khác xô bạn ra khỏi con đường bạn đang đi nhưng bạn có thể để họ huých nhẹ bạn từng chút một mà không hề nhận ra.

Chúng ta cần nhiều đầu vào, nhiều ảnh hưởng và nhiều tiếng nói khác nhau. Bạn không thể có mọi câu trả lời về cuộc đời và hoạt động kinh doanh từ chỉ một người hay chỉ một nguồn.

Thái độ chịu tác động rất lớn bởi những ảnh hưởng và những mối kết giao.

Đừng phí phạm thời gian cho những tiếng nói không có giá trị. Bỏ qua những tiếng nói thiển cận để bạn có nhiều thời gian hơn cho những tiếng nói có giá trị.

Bạn phải thường xuyên tự hỏi mình những câu sau: Mình đang ở gần ai? Họ đang làm gì mình? Họ khiến mình đọc những gì? Họ khiến mình nói những gì? Họ khiến mình đi đâu? Họ khiến mình nghĩ những gì? Và quan trọng nhất, họ khiến mình trở thành gì? Rồi tự hỏi mình câu hỏi lớn: Như vậy có được không?

Nói “Không” tạo ra khoảng cách giữa bạn và những ảnh hưởng xấu.

Đừng gia nhập một đám đông dễ dãi; bạn sẽ không phát triển được. Đến những nơi mà việc thể hiện bản thân được kỳ vọng và yêu cầu cao.

Hãy quan hệ với những người có điều gì đó giá trị để chia sẻ với bạn. Những ảnh hưởng của họ sẽ còn tác động sâu đậm đến cuộc đời bạn kể cả khi họ không còn ở bên.

Có những người bạn được phép dành vài phút, chứ vài giờ thì không.

– Jim Rohn. “Triết lý cuộc đời.”


 

 Website - Đưa doanh nghiệp, cửa hàng của bạn từ ao làng ra biển lớn, kết nối khách hàng mọi lúc mọi nơi, xem chi tiết.

BÀI VIẾT MỚI

How you can make a Tertre

A cairn is a pile of dirt built to make a path. They have been used as guns since prehistoric times. Today, they are employed

Valuable Board Managing Tools

If you are looking to manage your mother board activities, there are lots of useful plank management equipment that can help you save time and

Safeguarded Software Assessment

Secure computer software review is an important step in a program’s creation lifecycle. It can help developers find flaws inside their applications’ design and engineering.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com