Anh chỉ trả lương cho tôi có 3 triệu mà đòi tôi làm lượng công việc của 8 triệu? Không thể để cho lãnh đạo công ty bóc lột tôi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc?

Tất cả những người có tư tưởng ấy nên đọc câu chuyện dưới đây.

Một cây táo tới kỳ ra quả. Năm đầu tiên, nó ra 10 quả táo, 9 quả bị hái đi, nó còn lại 1 quả. Cây táo rất bất bình với chuyện này, bèn tự cắt nguồn sống, từ chối lớn lên. Năm thứ hai, nó ra 5 quả táo, 4 quả bị hái đi, nó còn lại 1 quả. “Ha ha, năm ngoái mình chỉ lấy được 10%, mà năm nay lấy được những 20%. Thắng to rồi, thắng to rồi!” Cây táo thấy rất vui vẻ.

Nhưng thực ra nó có thể làm thế này: Tiếp tục lớn lên. Ví dụ, năm thứ hai nó cho ra 100 quả, bị hái đi 90 quả, nhưng nó vẫn còn được 10 quả. Rất có thể nó sẽ bị hái đi 99 quả, bản thân chỉ còn 1 quả. Nhưng không sao, nó còn có thể tiếp tục lớn lên, năm thứ ba nó sẽ ra 1000 quả,…

Kỳ thực, việc cây táo ra bao nhiêu quả không hề quan trọng. Quan trọng nhất là cây táo đang dần lớn lên! Tới khi trở thành một cây đại thụ che trời, những thứ từng ngăn cản nó lớn lên đã trở nên yếu ớt tới mức có thể lãng quên được rồi. Thực ra, việc nhận được bao nhiêu thành quả không quá quan trọng, quan trọng nhất là lớn lên, là trưởng thành.


 

 Website chuyên nghiệp quan trọng thế nào giữa xu thế dịch chuyển kinh doanh ồ ạt sang online? Xem ngay.

BÀI VIẾT MỚI

Avast Main Secureness Options

Avast includes a variety of features to offer users, ranging from the absolutely free edition to the more advanced prime version. However , it’s important

Choosing Online Data Room Computer software

Online data room software program https://breatheagile.net/merger-integration-it-checklist/ provides an efficient and secure way to manage corporate data. These types of solutions are used by professionals as

Within Use Digital Transaction Rooms?

Virtual transaction rooms happen to be cloud-based tools that allow secure sharing and storing of confidential files. They are often made use of in mergers

How you can make a Tertre

A cairn is a pile of dirt built to make a path. They have been used as guns since prehistoric times. Today, they are employed

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com