101 Ý TƯỞNG ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK

  1. Chia sẻ thông tin từ blog của bạn vào trong trang facebook của mình, bạn có thể dùng thủ thuật
    plugin like trong blog, hoặc copy paste sang một cách thủ công.
  2. Chia sẻ những thông tin hấp dẫn,hoặc những bức tranh có tính ảnh hưởng cộng đồng, chọn những
    bức tranh có sức tương tác cao đồng tư tưởng với người đọc và có thể share trên tường của bạn.
  3. Đặt ra các câu hỏi với công thức 4W và 1H (What, Where, When, Why & How): cụ thể là Cái gì,
    khi nào, tại sao, ở đâu và như thế nào?…

Lượt xem: 152

Thêm vào mục yêu thích
Chia sẻ với bạn bè!