5 TÀI LIỆU FACEBOOK MARKETING

  • Ebook “Ăn cắp tư duy thiết kế từ những mẫu quảng cáo”.
  • 19 Quy tắc lich sự trong Facebook doanh nghiệp.

  • 193 tiêu đề quảng cáo tuyệt hay chỉ cần điền vào chỗ trống.

  • 3 bước để bắt đầu bán hàng trăm đơn hàng trên Facebook.

  • Bí quyết tiếp cận 500 ngàn khách hàng mỗi tháng trên Facebook.

Lượt xem: 77

Thêm vào mục yêu thích
Chia sẻ với bạn bè!