Giá trị truyện Kiều cao quý như vậy, nhưng tiếc thay các bản truyện Kiều lưu hành ở nước Việt Nam ta bây giờ có nhiều chữ lệch lạc khác nhau, có nhiều chữ ý nghiã mập mờ, khiến các nhà chú giải không nhất trí. Đó là một điều có thể làm giảm mất một đôi phần giá trị cao quý truyện Kiều…

Tôi thấy rằng vì năm lẽ kể trên (xem chi tiết trong sách bạn tải về) mà truyện Kiều đã bị người sau bôi nhiều vết hoen ố quá, tôi rất e sợ cho giá trị vô song của viên ngọc văn chương này có thể bị tổn thương nhiều vì những vết đó, nhất là đối với tầm mắt tinh tế của các nhà khảo cứu cố vấn ở Âu-Mỹ. Họ đương kính mộ truyện Kiều, tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong truyện Kiều. Tôi những lo mỗi khi họ thấy những chỗ in sai, vô nghiã hay những chỗ sửa bậy vô ý thức đó, họ lại phê bình bất lợi cho truyện Kiều, và có thể họ đã tin lầm mà khâm ngưỡng. Bởi vậy tôi phải đành liều không quản học lực nông cạn, tư tưởng suy quẫn, không sợ tiếng chê cười, mà mạo muội cố công tìm cách xoá bớt những vết hoen ố ấy đi, cho người khảo cứu được bớt mọi điều thắc mắc và việc tìm hiểu được dễ dàng hơn, cho người thưởng thức truyện Kiều được dễ hiểu thấu hơn ý nghiã của những câu văn cẩm tú này, ý hay, lời đẹp như thế nào…

Lượt xem: 16

Thêm vào mục yêu thích
Chia sẻ với bạn bè!