Dầu có bỏ ra bao nhiêu thời gian và phải đầu tư bao nhiêu công sức thì việc nghiên cứu học hỏi từ những người thành công cũng là một hành động đáng giá. Hãy thu thập các ý tưởng và thông tin từ mọi nguồn có thể. Đọc sách. Tham dự hội thảo. Dành thời gian thu thập những kiến thức cần thiết để kiến tạo thành công.

Nghiên cứu thói quen, ngôn ngữ, phong cách ăn mặc, và kỷ luật của những người đã và đang gặt hái thành công.

Một trong những nguồn trí tuệ thông thái từ những người thành công là những cuốn sách danh ngôn dễ tìm thấy tại các cửa hàng sách. Chỉ cần đọc câu nói của những con người vĩ đại nhất của nhân loại cả trong chúng ta có thể hiểu rõ hơn những tư tưởng đã soi đường chỉ lối cho cuộc sống của những người đủ vĩ đại, đủ thuyết phục, đủ tầm ảnh hưởng và đủ thành công để người khác phải ghi lại những lời họ đã nói. ”

Jim Rohn. “Những mảnh ghép cuộc đời.”

 Website – Tấm chứng minh thư uy tín của doanh nghiệp trên thị trường online, tìm hiểu ngay.

BÀI VIẾT MỚI

Avast Main Secureness Options

Avast includes a variety of features to offer users, ranging from the absolutely free edition to the more advanced prime version. However , it’s important

Choosing Online Data Room Computer software

Online data room software program https://breatheagile.net/merger-integration-it-checklist/ provides an efficient and secure way to manage corporate data. These types of solutions are used by professionals as

Within Use Digital Transaction Rooms?

Virtual transaction rooms happen to be cloud-based tools that allow secure sharing and storing of confidential files. They are often made use of in mergers

How you can make a Tertre

A cairn is a pile of dirt built to make a path. They have been used as guns since prehistoric times. Today, they are employed

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com