17 tư duy thịnh vượng

Các nhà tỷ phú là những người có tư tưởng rất đáng để chúng ta học tập. Tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu làm thế nào để thay đổi tư tưởng của mình. Mọi thất bại trong cuộc sống trong kinh doanh học tập đều do suy nghĩ sai lầm của bạn mà ra. […]