Lối sống không phải là một định lượng

Văn hóa không phải là một định lượng. Sự tinh tế không phải là một định lượng, và lối sống cũng vậy. Chúng là những môn nghệ thuật mà những người mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cần phải thực hành. Để trở thành bậc thầy trong những môn nghệ thuật này, […]