Tagged: kỹ năng mềm

Thói quen đổ lỗi

Cứ mỗi lần một đứa trẻ do chạy nhanh mà vô tình ngã đập đầu gối xuống đất, đau và khóc ré lên thì bà hay mẹ chúng đều chạy đến đỡ dậy, đồng...

Chia sẻ với bạn bè!