Học 3000 từ Tiếng Anh bằng thơ

  Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah! Long dài, short ngắn, tall cao Here đây, there đó, which nào, where đâu […]

Học thử Tiếng Anh với người nước ngoài miễn phí

Bạn thân mến! Một trong những lý do khiến nhiều người gặp khó khăn trong giao tiếp Tiếng Anh đó là không có điều kiện tham gia giao tiếp thường xuyên, không có điều kiện tham gia các khoá học trực tiếp ở lớp. Hạn chế về Tiếng Anh đôi khi cũng gặp khó khăn […]