5 công cụ giúp bạn lưu video trực tuyến từ bất kỳ trang web nào

Công Nghệ Việt giới thiệu đến bạn đọc 5 công cụ giúp tải xuống những video trực tuyến từ bất kỳ trang web nào. Điều này đặc biệt sẽ hữu dụng với những người không có thời gian xem trực tiếp. 1. VideoGrabby (Web) Các trang web được hỗ trợ: Facebook, Soundcloud, Vimeo, Vine, YouTube. VideoGrabby là […]