VIẾT CẢM NHẬN

Bạn thân mến,

Tôi mong muốn biết ý kiến của bạn về sản phẩm/dịch vụ mà bạn đã trải nghiệm. Cảm nhận của bạn giúp tôi hiểu rõ hơn về những điều tôi làm tốt và những điều tôi có thể cải thiện.

Nếu bạn có một chút thời gian, tôi rất trân trọng nếu bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình thông qua việc viết một đánh giá ngắn. Những phản hồi của bạn không chỉ giúp tôi phát triển mà còn là nguồn động viên lớn cho tôi.

Xin cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn!
Hưng rất vui được kết nối với bạn!